Οι “Thomais de Fois band” @ ΕΠΙΤΟΚΙΟ% bar!!!

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 10.30μ.μ.

Την Πέμπτη 9/10 το βράδυ, από τις 22:30 ως… αργα!

Rock, Blues, alternative, κομμάτια της Θωμαίδας
και την καλύτερη διάθεση!!

Μεγ.Αλεξάνδρου & Παλαιολόγου στη Ν.Σμύρνη.

ελεύθερη είσοδος